Przejdź do treści
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego mercin.pl:

 1. Postanowienia ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego mercin.pl. Administratorem danych jest mercin.pl Marcin Socha, ul. Granatowa 8, 20-388 Abramowice Prywatne, NIP: 7122781137, REGON: 060231106.
 2. Rodzaje danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy
  Sklep internetowy mercin.pl zbiera dane osobowe klientów za pośrednictwem formularzy zamówień oraz plików cookies. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz udzielania informacji handlowych.
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe klientów sklepu internetowego mercin.pl przetwarzane są w celu realizacji zamówień oraz udzielania informacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz funkcjonalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcy danych osobowych
  Dane osobowe klientów sklepu internetowego mercin.pl nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz firm kurierskich w celu dostarczenia zamówienia.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe klientów sklepu internetowego mercin.pl przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji zamówień oraz udzielania informacji handlowych. Dane zawarte w plikach cookies są przetwarzane przez okres do 12 miesięcy.
 6. Prawa klienta
  Klient sklepu internetowego mercin.pl ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. W celu skorzystania z tych praw klient może skontaktować się z administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@mercin.pl.
 7. Zasady ochrony danych osobowych
  Dane osobowe klientów sklepu internetowego mercin.pl są przechowywane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz poufność, zgodnie z wymaganiami RODO.
 8. Zmiany w polityce prywatności
  Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie sklepu internetowego mercin.pl.
 9. Kontakt
  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego mercin.pl, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@mercin.pl lub pisemnie na adres: ul. Słomkowskiego 5 lokal 51, 20-492 Lublin. Dane kontaktowe administratora są również dostępne na stronie internetowej sklepu.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Korzystanie z serwisu sklepu internetowego mercin.pl oraz składanie zamówień przez klienta oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Klient ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z administratorem.
 11. Postanowienia końcowe
  Niniejsza polityka prywatności jest aktualna od dnia jej opublikowania na stronie internetowej sklepu internetowego mercin.pl. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszej polityce prywatności podlegają przepisom prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy.