Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego mercin.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy mercin.pl prowadzi sprzedaż oprogramowania dla firm w formie licencji elektronicznych ESD.
 2. Sklep internetowy mercin.pl nie prowadzi sprzedaży detalicznej.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego mercin.pl oraz zasady dokonywania zakupów.
 4. Definicje pojęć użytych w regulaminie:
  a) Sklep – sklep internetowy mercin.pl,
  b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w sklepie,
  c) Oprogramowanie – programy komputerowe oferowane w sklepie w formie licencji elektronicznych ESD,
  d) Licencja ESD – pełnowartościowa elektroniczna forma licencji oprogramowania dostarczanego w oficjalnym kanale dystrybucji. Licencja ta jest dostarczana za pomocą poczty e-mail najczęściej w postaci klucza licencji lub kodu aktywacyjnego.

§ 2. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pomocą koszyka dostępnego w sklepie internetowym mercin.pl.
 2. Zamówienie stanowi ofertę dla Klienta na zawarcie umowy sprzedaży.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niepełne dane podane przez Klienta w formularzu zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia.
 5. Zamówienia realizowane są w kolejności ich wpłynięcia do sklepu.
 6. Zamówienia bez podanego numeru NIP lub błędnie wpisanego numeru NIP nie będą realizowane.

§ 3. Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym mercin.pl są cenami netto i wyrażone w polskich złotych.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów oraz do przeprowadzania akcji promocyjnych.
 3. Klient może dokonać płatności za zamówienie jednym z dostępnych sposobów płatności, tj. przelewem bankowym lub płatnością elektroniczną przy użyciu bramki płatniczej Paynow.
 4. Po otrzymaniu wpłaty za zamówienie, sklep przystępuje do realizacji zamówienia.
 5. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 2 dni robocze od momentu opłacenia zamówienia.
 6. W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy nie działa generator licencji u producenta oprogramowania, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, jednak wtedy Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji zamówienia.
 7. W przypadku gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia, środki przelane za zamówienie zostaną zwrócone na konto wskazane przez Klienta w ciągu 2 dni roboczych od momentu wskazania przez Klienta numeru rachunku bankowego do zwrotu.

§ 4. Dostawa

 1. Oprogramowanie oferowane w sklepie internetowym mercin.pl jest dostarczane w formie licencji elektronicznych ESD na adres e-mail podany podczas rejestracji konta lub w formularzu zamówienia (w przypadku zakupów bez rejestracji konta).
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, sklep przesyła Klientowi link do pobrania oprogramowania oraz klucz licencyjny.
 3. Dostawa licencji ESD odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie.

§ 5. Reklamacje i zwroty

 1. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, treści cyfrowe, w tym licencje, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, nie podlegają zwrotowi.
 2. Klient akceptując Regulamin sklepu internetowego mercin.pl został poinformowany, o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku niezgodności otrzymanej licencji ESD z zamówieniem, Klient może złożyć reklamację w terminie 14 dni od daty dostarczenia licencji. Reklamację należy złożyć wysyłając e-mail na adres reklamacje@mercin.pl
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.
 3. Sklep mercin.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.